جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه به منظور توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در خصوص امور فرهنگی، عمرانی، زیربنای شماره254943/ت45361هـ

و زیرساختها در امور زائران در مقیاس ملی و بین‌المللی

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی و اتخاذ تصمیمات هماهـنگ در خصوص امور فرهنگی، عمـرانی، زیربنایی و زیرسـاختها در امور زائران در مقیاس ملی و بین‌المللی، کارگروهی به مسئولیت معاون اول رییس‌جمهور و عضویت وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، رییس سازمان میراث فرهـنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییـس کل بانک مرکزی جمـهوری اسلامی ایران، مـعاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییـس‌جمهور و استـاندار خراسان رضـوی تشکیل می‌گردد.
2ـ تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یادشده به تمامی اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.
3ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت‌وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین‌نامه داخلی هیئت‌دولت قابل صدور است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19203
تاریخ تصویب :
1389/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
ریاست جمهوری
موضوع :