جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص سهام متعلق به بخش غیردولتی شرکتهای دولتی شماره254625/ت46052هـوزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 330160ـ 2/12 مورخ 30/9/1389 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یادشده مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (17) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می‌شود.
2ـ سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه‌پذیر مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع بند (1) نمی‌باشد و در محاسبه چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه‌پذیر کسر می‌شود.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19203
تاریخ تصویب :
1389/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نفت
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :