جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران شماره254771/36154
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
نظر به اینکه در عبارت « عقد قرارداد و با اخذ صورتحساب» از بند (ب) ماده (9) آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 124618/ت36154ک مورخ 6/6/1389 که براساس طرح پیش‌نویس پیشنهادی تنظیم و ابلاغ‌ شده است، واژه « یا» به اشتباه واژه « با» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19203
تاریخ تصویب :
1389/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :