جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع فیروزان شماره89/300/55812
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع فیروزان در جلسه مورخ 22/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.
1ـ نقشه کاربری پیشنهادی و شبکه معابر پیشنهادی به صورت نقشه‌های جداگانه ارائه گردد.
2ـ کاربری‌های موجود در نقشه کاربری پیشنهادی مطابق قرارداد تیپ12 اصلاح شود.
3ـ پهنه‌بندی حریم و مختصات نقاط عطف در نقشه حریم ارائه گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19203
تاریخ تصویب :
1388/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان همدان
موضوع :