جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

قانون الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش شماره71671/441جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌‌شماره 66049/40640 مورخ 24/3/1389 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی‌ ایران قانون الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش که باعنوان لایحه به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/9/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره242120 11/11/1389
نهاد ریاست جمهوری (دبیرخانه مناطق آزاد)
قانون الحاق جزایر هندورابی وفارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71671/441 مورخ 25/10/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت موازین زیست‌محیطی، جزایر هندورابی، فارور کوچک و بزرگ را طبق نقشه پیوست به محدوده منطقه آزاد کیش الحاق نماید.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19204
تاریخ تصویب :
1389/9/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :