جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه همکاری و هماهنگی امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان شماره71676/408جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه ‌‌شماره 217989/43854 مورخ 6/11/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون موافقتنامه همکاری و هماهنـگی امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/9/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره242163 11/11/1389
وزارت امور خارجه
قانون موافقتنامه همکاری و هماهنگی امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71676/408 مورخ 25/10/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه همکاری و هماهنگی امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری و هماهنگی امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان

مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان که از این پس به عنوان « طرفهای متعاهد» خـوانده می¬شوند، با در نظر گرفتن تمـایل و علاقمندی هر یک از آنها به تقـویت روابط دو جانبه در کلیه زمینه¬ها و تأکید بر روابط دوستانه و برادرانه اسلامی فی‌مابین بر اساس اصل احترام متقابل، حُسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و نیز احترام به اصل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و با توجه به پایبندی به منافع مشترک همسو با قوانین داخلی، تعهدات و موافقتنامه‌های بین¬المللی دو طرف متعاهد و در چهارچوب اصول حقوق بین‌الملل و همچنین با اهتمام شایان هر یک از آنها به لزوم برقراری همکاری‌های امنیتی فی‌مابین در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه، در خصوص موارد زیر به توافق رسیدند:
ماده1ـ زمینه¬های همکاری
طرفهای متعاهد اقدامات مؤثر و قاطع خود را به منظور جلوگیری از هرگونه اقدامات مجرمانه و تبدیل شدن سرزمین کشور متبوع خویش به صحنه برنامه‌ریزی، سازماندهی یا اجراء این گونه اقدامات علیه طرف متعاهد دیگر به ویژه در زمینه¬های زیر اتخاذ می‌نمایند:
1ـ مبارزه فعال با عملیات کشت، تهیه، تولید، استعمال، حمل، عبور و قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان و مواد شیمیایی استفاده‌شده در تولید آن بر اساس کنوانسیون¬های بین‌المللی، به ویژه کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ 1341 هجری‌شمسی (1961میلادی)، کنوانسیون مواد روان‌گردان مورخ 1349 هجری‌شمسی (1971میلادی) و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مورخ 1367 هجری‌شمسی (1988میلادی)، و یادداشت تفاهم منعقده بین دو طرف در زمینه مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان در 26 خرداد ماه سال 1383 هجری شمسی (16/6/2004 میلادی) در مسقط.
2ـ مبارزه با قاچاق کالا.
3ـ مبارزه با قاچاق میراث فرهنگی و آثار هنری و باستانی.
4ـ مبارزه با جرایم مربوط به پول شویی، جعل و نشر اسکناس، اسناد بهادار مالی، کارت¬های اعتباری، اسناد و مدارک مسافرتی.
5 ـ مبارزه با جرایم و اقدامات مرتبط با قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره و خرید و فروش غیر قانونی آنها.
6 ـ مبارزه با نفوذ و ورود غیرقانونی افراد به سرزمین هر یک از دو طرف متعاهد.
7ـ مبارزه با جرایم تروریستی و جرایم سازمان‌یافته فراملّی.
8 ـ مبارزه با جرایم زیست محیطی و اقدامات زیانبار برای این عرصه و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از آنها.
9ـ مبارزه با راهزنی دریایی و جرایم متعلق به بارگیری و حمل و نقل دریایی و صید غیر مجاز در آب¬های سرزمینی هر یک از دو طرف متعاهد.
همچنین طرف¬های متعاهد در زمینه عملیات امدادرسانی دریایی و درصورت بروز سوانح و حوادث طبیعی با یکدیگر همکاری می‌نمایند.
ماده2ـ راههای همکاری
طرفهای متعاهد در راستای همکاری فی‌مابین در زمینه¬های مندرج در ماده (1) این موافقتنامه، اقدامات زیر را انجام می‌دهند:
1ـ مبادله اطلاعات و گزارش¬های مربوط به جرایم مندرج در ماده (1) این موافقتنامه و مرتکبین آنها و نیز روشهای ارتکاب این جرایم و راههای مبارزه با آنها.
2ـ هماهنگی و رایزنی میان دست‌اندرکاران امر مبارزه با جرایم مذکور در ماده(1) این موافقتنامه در هر یک از دو طرف متعاهد.
3ـ پایبندی به تحویل گرفتن اتباع خود که به صورت پنهانی یا غیرمجاز به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد شده‌اند، از هر مبدائی که آمده باشند و یا از هر وسیله‌ای که استفاده کرده باشند.
4ـ جلوگیری مؤثر از عبور پنهانی اتباع کشور ثالث از سرزمین هر یک از دو طرف متعاهد یا ورود غیرمجاز آنها. دو طرف متعاهد در صورت وقوع چنین حوادثی با هم همکاری خواهند کرد.
5 ـ بهره‌گیری از کمک کارشناسان و اعزام متقابل پرسنل پلیس، برپایی همایشها و ایراد سخنرانی در مراکز آموزشی و دانشکده¬های پلیس دو طرف متعاهد، بر اساس درخواست هر یک از آنها.
6 ـ آگاه ساختن طرف متعاهد دیگر از برگزاری فراهمایی¬ها (کنفرانسها)، دوره‌های مطالعاتی، همایش¬ها و کارگاه¬ها پیرامون فعالیت¬های پلیس به ویژه در زمینه مبارزه با جرایم، ایمنی راهنمایی و رانندگی و آموزش، به‌گونه¬ای که برگزارکننده حداقل یک ماه قبل، طرف متعاهد دیگر را مطلع نماید تا در صورت تمایل در آن مشارکت کند.
7ـ مبادله مقررات، تحقیقات، مطالعات، کتب، مجلات، مطبوعات و نشریات صادره از سوی مراجع دست‌اندرکار هر یک از طرف¬های متعاهد، و همچنین مبادله وسایل کمک‌آموزشی و فیلم¬های آموزشی در دسترس که در امر فعالیت¬های امنیتی و پلیسی مفید هستند.
8 ـ مبادله اطلاعات مربوط به روش¬ها، دستگاه¬ها و وسایل مورد استفاده هر یک از دو طرف متعاهد در امر مبارزه با جرایم و شناسایی آنها.
9ـ دیدار متقابل افراد ذی‌ربط هر یک از دو طرف متعاهد، از کارخانه‌های تولید دستگاهها و تجهیزات امنیتی یکدیگر، به منظور بهره‌برداری از تولیدات این مراکز با در نظر گرفتن مفاد مندرج در ماده (5) این موافقتنامه.
10ـ مبادله نظرات کارشناسی و تجارب در زمینه امداد رسانی و چگونگی برخورد با حوادث و بلایای طبیعی.
11ـ مبادله هرگونه اطلاعات در خصوص مرتکبین جرایم از میان شهروندان هر یک از دو طرف متعاهد که در طرف متعاهد دیگر اقامت دارند.
12ـ گسترش و تقویت همکاری میان دفتر پلیس بین‌الملل (اینترپل) هر یک از طرفهای متعاهد، بر اساس مقررات ناظر بر این نوع همکاریها.
13ـ مبادله اطلاعات و تجارب مرتبط با روش¬های مختلف مبارزه با جرایم مواد مخدر و داروهای روان‌گردان و همچنین فنآوری¬های پیشرفته و نوین دستگاههای مبارزه با اعتیاد و پیشگیری از آن و نیز روشهای درمان و بازپروری معتادان.
14ـ اطلاع رسانی متقابل نسبت به تدابیر امنیتی و فوق العاده اتخاذشده در خصوص شهروندان هر یک از طرف¬های متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر، از مجاری دیپلماتیک.
ماده3ـ کارگروه مشترک
طرفهای متعاهد به منظور نظارت بر اجراء مقررات این موافقتنامه و فعال ساختن راههای همکاری مورد توافق و ساز و کارهای اجرائی آن، کارگروه مشترکی به ریاست وزراء کشور یا نمایندگان آنها تشکیل می‌دهند.
این کارگروه حداقل هر دو سال یک بار، جلسات خود را به طور متناوب در هر یک از دو طرف متعاهد، یا به هنگام ضرورت و بنا به درخواست هر یک از آنها، برگزار می‌نماید.
ماده4ـ اجراء موافقتنامه و مرجع تماس
نیروی انتظامی و سایر دستگاه¬های ذی‌ربط جمهوری اسلامی ایران، و پلیس سلطنت عمان، مرجع تماس، همـکاری و هماهنگی در اجراء مـفاد این موافقـتنامه می‌باشند. هر یک از طرف¬های متعاهد مرجع ذی‌ربط تماس را از مجاری دیپلماتیک معرفی و اختیارات لازم را جهت برقراری تماس مستقیم با طرف متعاهد دیگر به منظور تسهیل و تـسریع در اجراء زمینه¬های همکاری یادشـده در این موافقتنامه، به آن واگذار می‌نماید.
ماده5 ـ هزینه¬های مالی
در صورت درخواست هر یک از طرف¬های متعاهد از طرف متعاهد دیگر و بر اساس مقررات این موافقتنامه جهت برگزاری دوره¬های آموزشی، خرید تجهیزات امنیتی، انجام مطالعات تکمیلی و یا فعالیت¬های مربوط به این گونه موارد، موافقتنامه جداگانه¬ای میان دو طرف متعاهد منعقد می‌شود، که بر اساس آن هزینه¬های متعلقه و نحوه پرداخت آنها تعیین می‌گردد.
ماده6 ـ خودداری از اجراء درخواست
هر یک از طرفهای متعاهد در صورت بروز موارد زیر، حق امتناع از اجراء درخواست طرف متعاهد دیگر را برای خود محفوظ می‌دارد:
1ـ خدشه وارد کردن به منافع کشور و حاکمیت ملّی، تعارض با قوانین و مقررات داخلی، یا اخلال در نظم عمومی طرف مورد درخواست.
2ـ کارشکنی در روند قانونی یا توقف احکام قضائی لازم‌الاجراء صادره از سوی نهادهای قضائی طرف مورد درخواست.
در هر شرایط طرفی که از اجراء درخواستها خودداری می‌ورزد، باید دلایل امتناع از اجراء این درخواست را از مجاری دیپلماتیک به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
ماده7ـ تفسیر مقررات و حل اختلافات
هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر مفاد این موافقتنامه، از طریق برقراری تماس مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده8ـ مبادله اطلاعات و اسناد
1ـ طرفهای متعاهد بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور خود و در چهارچوب مقررات مندرج در این موافقتنامه به مبادله اطلاعات و گزارش می‌پردازند.
2ـ طرفهای متعاهد مسؤولیت حفظ و محرمانه نگهداشتن اسناد، اطلاعات، گزارش‌های امنیتی، و موارد مبادله‌شده میان یکدیگر را بر عهده خواهند داشت و متعهد می‌شوند اسناد، اطلاعات، گزارش¬های امنیتی، و موارد مبادله‌شده میان یکدیگر را که به موجب این موافقتنامه صورت گرفته، بدون کسب موافقت قبلی طرف متعاهد دیگر، در اختیار طرف ثالث قرار نداده و اطلاع رسانی ننماید.
ماده9ـ اجراء موافقتنامه
این موافقتنامه بر اساس قانون اساسی و یا قوانین جاری در هر یک از دو طرف متعاهد تصویب خواهد شد و یک ماه پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب از طریق مجاری دیپلماتیک، لازم‌الاجراء خواهد شد. این موافقتنامه برای مدت پنج سال اعتبار داشته که برای دوره¬های مشابه به صورت خود به خود تمدید می‌شود. این موافقتنامه در صورتی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود را نسبت به پایان دادن به اجراء آن شش ماه قبل از تاریخ مورد نظر اعلام ننماید، دارای اعتبار بوده و مقررات آن درخصوص درخواست¬های ارائه شده قبل از پایان آن معتبر خواهد بود.
ماده10ـ مقررات پایانی
1ـ اصلاح هر یک از مواد این موافقتنامه با توافق دو طرف متعاهد و از طریق مجاری دیپلماتیک امکانپذیر است و این اصلاحات بر اساس مفاد ماده (9) این موافقتنامه مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
2ـ مقررات این موافقتنامه بر تعهدات هر یک از دو طرف متعاهد که ناشی از موافقتنامه¬های دو یا چند جانبه می باشد، تأثیر نمی¬گذارد.
این موافقتنامه در تاریخ 14 مرداد 1388 هجری‌شمسی برابر با 13 شعبان¬المعظم 1430 هجری قمری مطابق با 5 اگوست 2009 میلادی در شهر تهران در دو نسخه اصلی به زبان¬های فارسی، عربی و انگلیسی به امضاء رسید، و هر دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار می‌گیرد.


از طرف: جمهوری اسلامی ایران منوچهر متکی وزیر امور خارجه

از طرف : سلطنت عمان یوسف بن علوی بن عبدالله وزیر امور خارجه


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19204
تاریخ تصویب :
1389/9/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :