جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی شماره71673/459جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی که باعنوان طرح یک فوریتی به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ 28/9/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره242157 11/11/1389
وزارت دادگستری
قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71673/459 مورخ 25/10/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی

ماده واحده ـ اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس‌شورای‌اسلامی تا پایان سال 1390 تمدید می‌شود.
قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19204
تاریخ تصویب :
1389/9/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :