جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان شماره71664/320جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌‌ شماره 65465/41726 مورخ 26/3/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون ‌اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه ، آستارا و سهلان که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/9/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره242106 11/11/1389
نهاد ریاست جمهوری (دبیرخانه مناطق آزاد)
قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71664/320 مورخ 25/10/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در استانهای آذربایجان شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدوده‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
مناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 اداره می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.


رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19204
تاریخ تصویب :
1389/9/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :