جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

مصوبه « اصلاح و تکمیل ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران» شماره10644/89/دش(مصوب جلسه 678 مورخ 30/9/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش و پرورش ـ دانشگاه آزاد اسلامی
ماده واحده « اصلاح و تکمیل ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران» که در جلسه 678 مورخ 30/9/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
« ماده واحده ـ دانش‌آموزان و سوادآموزان تبعه کشورهای افغانستان و عراق که به هر نحو در ایران سکونت دارند، می‌توانند در مراکز آموزش عمومی ثبت‌نام نموده و یا ادامه تحصیل دهند.
تبصره1ـ کـسانی که مطابق آراء قضایی محـروم شده‌اند، از شمـول این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره2ـ اعتبار این ماده واحده از زمان تصویب به مدت دو سال خواهدبود».


رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19204
تاریخ تصویب :
1389/9/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
دانشگاه آزاد اسلامی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :