جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

الحاق تبصره به جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی درخصوص تعیین میزان و نحوه دریافت حق بیمه خدمات درمانی کشور شماره258945/ت45224هـوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/11/1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 14057هـ/ب مورخ 10/3/1389 تصویب نمود:
متـن زیر بـه عنوان تبـصره به جـزء (الف) بـند (1) تصویـب‌نامه شمـاره 192047/ت43849هـ مورخ 30/9/1388 اضافه می‌گردد:
تبصره ـ در مواردی که قانونگذار میزان حق بیمه را تعیین نموده باشد (نظیر جزء (ن) بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور) حق بیمه مقرر در قانون ملاک عمل خواهد بود.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19207
تاریخ تصویب :
1389/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع :