جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

اصلاح مواد (5)، (10) و (15) آیین‌نامه از رده‌ خارج کردن خودروهای فرسوده شماره258906/ت42596کوزارت کشور ـ وزارت صنایع و معادن ـ سازمان حفاظت محیط زیست
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 19/10/1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 39166هـ/ب مورخ 16/6/1389 و با رعایت تصویب‌نامه شماره 158816/ت38857هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
متون زیر جایگزین مواد (5)، (10) و (15) آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، موضوع تصویب‌نامه شماره 61572/ت42596ک مورخ 20/3/1388 می‌شوند:
ماده5 ـ واردکنندگان خودرو، اجزاء ، قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و سایر اقلام مرتبط با صنایع حمل و نقل از جمله خودروهای کم‌مصرف عمومی و خصوصی، در صورت ارایه گواهی اسقاط به جز موتورسیکلت مشروط به عدم استفاده از کمک‌های بلاعوض مندرج در مواد (3) و (4) این آیین‌نامه و با رعایت بندهای (2) و (3) ماده (2) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به ازای هر دستگاه، معادل مبالغ کمک بلاعوض یادشده، از تخفیفات ترجیحی در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات اقلام یادشده برخوردار می‌شوند.
ماده10ـ پس از تأیید اسقاط خودرو در پایگاه اطلاعاتی ستاد توسط کارشناس مقیم، گواهی اسقاط خودرو برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی موضوع ماده (5) این آیین‌نامه یا استفاده از تخفیفات حقوق ورودی و سود بازرگانی توسط ستاد صادر و به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران اعلام می‌گردد.
ماده15ـ برای اجرا و توسعه طرح از رده‌ خارج کردن خودروهای فرسوده از محل ارزش لاشه خودرو فرسوده که در اختیار مراکز غیردولتی اسقاط قرار می‌گیرد، هزینه طرح و حق‌الزحمه اشخاص غیردولتی دخیل در اسقاط خودرو با نظارت ستاد از جهت اطمینان از تحقق اهداف قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت تأدیه خواهدشد.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 9/11/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19207
تاریخ تصویب :
1389/11/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت صنایع
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :