جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی برنج عنبربو نجفی در سال زراعی 1390ـ 1389 شماره260648/ت45748ن

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 151243/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
قیمت خرید تضمینی برنج عنبربو نجفی در سال زراعی 1390ـ 1389 بر مبنای ده درصد شکسـتگی (عرف محلی) به ازای هر کیلوگرم دوازده هزار (12000) ریال تعیین می‌شود.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19209
تاریخ تصویب :
1389/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :