جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

مصوبه « اصلاح و تکمیل عنوان روز 26 آذر در مناسبت‌های مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری‌شمسی (مصوب 26/5/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)»

(مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ شورای فرهنگ عمومی
ماده واحده « اصلاح و تکمیل عنوان روز 26 آذر در مناسبت‌های مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری‌شمسی (مصوب 26/5/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
« ماده واحده ـ عنوان روز 26 آذر در مناسبت‌های مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمسی از عبارت « روز حمل و نقل» به عنوان « روز حمل و نقل و رانندگان» اصلاح و تکمیل می‌شود.»


رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19209
تاریخ تصویب :
1389/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شورای فرهنگ عمومی
موضوع :