جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای چهار طاق سیدآباد از توابع دهستان خرقان بخش بسطام شهرستان شاهرود در استان سمنان پس از ادغام با روستاهای شماره285140/ت36795ک

چهارطاق پایین، پرو، قلعه میرزا سلیمان، قاسم‌آباد خانلر و قلعه عبدالله به روستای گلستان

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا به پیشنهاد شماره 145155/42/4/1 مورخ 8/11/1385 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای چهارطاق سیدآباد از توابع دهستان خرقان بخش بسطام شهرستان شاهرود در استان سمنان پس از ادغام با روستاهای چهارطاق پایین، پرو، قلعه میرزاسلیمان، قاسم‌آباد خانلر و قلعه عبدالله از توابع همین بخش به روستای واحد تبدیل و به عنوان روستای گلستان شناخته می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 9/12/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19230
تاریخ تصویب :
1389/12/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :