جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای گروک از توابع دهستان سیریک بخش مرکزی شهرستان سیریک در استان هرمزگان به شهر شماره285164/ت45183ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا به پیشنهاد شماره 79151/42/4/1 مورخ 25/5/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای گروک از توابع دهستان سیریک بخش مرکزی شهرستان سیریک در استان هرمزگان به شهر تبدیل و به عنوان شهر گروک شناخته می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 9/12/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19230
تاریخ تصویب :
1389/12/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :