جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه صادرات کشور شماره 286906/ت46197هـ

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت نفت ـ وزارت تعاون ـ وزارت راه و ترابری
وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1389 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ کارگروه صادرات کشور به ریاست رییس‌جمهور و یا معاون اول وی و عضویت وزیران نفت، تعاون، راه و ترابری، کشور، امور خارجه، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رییس تجارت ایران" href="/tags/63080/سازمان-توسعه-تجارت-ایران/" class="link">سازمان توسعه تجارت ایران (دبیر کارگروه) و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران عامل بانک توسعه صادرات ایران و ضمانت صادرات ایران" href="/tags/16817/صندوق-ضمانت-صادرات-ایران/" class="link">صندوق ضمانت صادرات ایران با هدف تنظیم خط مشی صادراتی کشور، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، تصویب برنامه‌های بخش توسعه صادرات کشور، شناسایی و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات کشور، تعیین اهداف کمی برای صادرات بخشهای مختلف اقتصادی، تصویب برنامه‌‌های عملیاتی و تقسیم کار ملی در حوزه صادرات، تصویب مقررات لازم در جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های صادراتی دستگاهها، سیاستگذاری، هدایت و تشویق صادرات‌کنندگان و انجام سایر وظایف مربوط تشکیل می‌شود.
2ـ دبیرخانه کارگروه از سایر دستگاهها حسب مورد و با حق رأی دعوت می‌کند.
3ـ دبیرخانه کارگروه در وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) مستقر می‌باشد.
4ـ تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع‌های یادشده به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع‌های یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.
5 ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضاء یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19230
تاریخ تصویب :
1389/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه وترابری
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت نفت
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت امور خارجه
وزارت تعاون
ریاست جمهوری
وزارت صنایع
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :