جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

اصلاح مواد (2)، (3)، (4) و (6) آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت شماره285084/ت45711هـنهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1389 بنا به پیشنهاد شماره 180912 مورخ 12/8/1389 دفتر رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مواد (2)، (3)، (4) و (6) آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئـت دولت و تشکیل شـورای اطلاع‌رسانی دولـت، موضـوع تصویـب‌نامه شماره 25584/ت18834 مورخ 8/10/1376 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ متن زیر جایگزین ماده (2) می‌شود:
« ماده2ـ اعضای شورا عبارتند از:
الف ـ رییس دفتر رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت.
ب ـ معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور به عنوان قائم مقام شورا.
پ ـ سخنگوی هیئت دولت.
ت ـ دبیر هیئت دولت.
ث ـ معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور.
ج ـ رییس دفتر معاون اول رییس‌جمهور.
چ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا یکی از معاونان وی.
ح ـ وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان وی.
خ ـ وزیر امور خارجه یا یکی از معاونان وی.
د ـ وزیر کشور یا یکی از معاونان وی.
ذ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده وی.
ر ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور یا یکی از معاونان وی.
ز ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا یکی از معاونان وی.
ژ ـ معاون امور مجلس رییس‌جمهور یا یکی از معاونان وی.
س ـ معاون اطلاع‌رسانی دبیر شورای عالی امنیت ملی.
ش ـ مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.
ص ـ پنج نفر از افراد صاحب نظر به انتخاب رییس شورا.
2ـ در ماده (3) عبارت « سخنگوی هیئت دولت که ریاست شورا را بر عهده دارد» به عبارت « سخنگو یا سخنگویان تخصصی هیئت دولت (حسب مورد)» اصلاح می‌شود.
3ـ در ماده (4) عبارت « توسط سخنگوی هیئت دولت دبیرخانه‌ای با وظایف زیر تشکیل می‌شود.» به عبارت « توسط رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت دبیرخانه‌ای با وظایف زیر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود.» اصلاح می‌شود.
4ـ در ماده (6) عبارت « توسط سخنگوی دولت و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور» به عبارت « توسط رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور» اصلاح می‌شود.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19230
تاریخ تصویب :
1389/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :