جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

اصلاحیه ماده (13) اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ مصوب1359ـ شماره284988/ت46046هـ
وزارت آموزش و پرورش
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 97560 مورخ 7/10/1389 وزارت آموزش و پرورش و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
1ـ در ماده (13) اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ مصوب 1359ـ تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش می‌یابد.
2ـ در تبصره ماده یادشده عبارت « که ریاست هیئت‌مدیره را نیز برعهده دارد» حذف می‌شود.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره41482/30/89 مورخ 20/11/1389 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
19230
تاریخ تصویب :
1389/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :