جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جدید هشتگرد شماره89/300/61452استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/11/1389 پیشنهاد شرکت عمران شهرهای جدید برای جابجایی کاربریهای مصوب در طرح جامع شهر جدید هشتگرد که در جلسه مورخ 5/11/1388 به تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار داده و با تغییرات پیشنهادی به شرح زیر موافقت نمود:
کلیه کاربریهای تجاری در طرح پیشنهادی و در امتداد محور آزادراه تهران ـ قزوین حذف و فقط استقرار کاربری‌های حمل و نقل (پایانه مسافری و ایستگاه مترو) ابقا و کلیه اراضی باقیمانده در امتداد آزادراه به عمق 400 متر به کاربری فضای سبز اختصاص‌یافته و سرانه فضای سبز افزایش یابد.
2ـ مدارک و اسناد طرح پس از اصلاح طبق مصوبات شورایعالی (تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه‌ها ـ موضوع مصوبه مورخ 10/4/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) به همراه جدول مربوطه ظرف مدت ده روز در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار می‌گیرد تا پس از پلانیمتری مساحت کل طرح و نیز تمامی کاربری‌ها توسط دبیرخانه شورای عالی و سپس با تأیید دبیر شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ ‌شود.
3ـ عدم انجام بندهای 1 و 2 این مصوبه در مهلت مقرر به منزله لغو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهدبود.
مراتب برای استحضار اعلام می‌گردد و مدارک طرح پس از اصلاح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19230
تاریخ تصویب :
1389/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :