جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص افزایش تراکم و سطح اشغال ساختمان باغ ـ موزه (موزه جواهرات ملی و خزاین بانک مرکزی جمهوری شماره89/300/61586اسلامی ایران)

استاندار محترم استان تهران
شـورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شانزدهـمین جلسه سـال جاری در تاریخ 20/10/1389، مصـوبه مورخ 11/5/1389 کمیسیون ماده پنج شهر تهران درخصوص افزایش تراکم و سطح اشغال ساختمان باغ ـ موزه (موزه جواهرات ملی و خزاین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) را مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با آن، مقرر نمود:
ـ احداث بنا در بلوک E به صورت هفده طبقه و سایر بلوک‌ها وفق طرح مصوب باشد.
ـ مجموعه صرفاً با رویکرد فرهنگی و باغ ـ موزه و با شرط عدم افزایش سطح اشغال، عدم دیوارکشی و فنس‌کشی با اجرای نمای ساختمانها با الگوی معماری ایرانی ـ اسلامی ساخته شود.
مقرر گردید طرح مربوطه به تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برسد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19230
تاریخ تصویب :
1389/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :