جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین» شماره12213/89/دش(مصوب جلسه 682 مورخ 26/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین» که در جلسه 682 مورخ 26/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 7/10/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
« آقای دکتر عبدالعلی آل‌بویه‌لنگرودی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین انتخاب می‌شود.»
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19233
تاریخ تصویب :
1389/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :