جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری شماره293621/ت45487ک
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا به پیشنهاد شماره 99822/42/4/1 مورخ 3/7/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ روستای وردنجان مرکز دهستان وردنجان از توابع بخش بن در شهرستان شهرکرد به شهر تبدیل و به عنوان شهر وردنجان شناخته می‌شود.
2ـ روستای پردنجان از توابع دهستان میزدج سفلی در بخش مرکزی شهرستان فارسان (استان چهارمحال و بختیاری) به شهر تبدیل و به عنوان شهر پردنجان شناخته می‌شود.
3ـ روستای دستناء از توابع دهستان کیارغربی در بخش مرکزی شهرستان کیار (استان چهارمحال و بختیاری) به شهر تبدیل و به عنوان شهر دستناء شناخته می‌شود.
4ـ روستای منج، مرکز بخش منج از توابع شهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختیاری) پس از ادغام با روستاهای منج نساء و منج جهرو به شهر تبدیل و به عنوان شهر منج شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 17/12/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19236
تاریخ تصویب :
1389/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :