جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه یزد (شامل شهرستانهای یزد، تفت، ابرکوه، صدوق، اردکان، میبد، شماره89/300/61430مهریز و خاتم)

استاندار محترم استان یزد
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/10/1389؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه یزد (شامل شهرستانهای یزد، تفت، ابرکوه، صدوق، اردکان، میبد، مهریز و خاتم) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هیأت وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 18/1/1386 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده بود را با اعمال اصلاحات موردنظر جلسه مورخ 25/8/1388 شورا تصویب کرد و مقرر نمود: برای بخشی از طرح مجتمع فرهنگی، تفریحی و گردشگری کوثر یزد (در حریم شهر یزد) که به منظور احداث باغستان اختصاص داده خواهدشد، طرح ویژه مبتنی بر طرحهای فرادست تهیه و جهت تصویب به شورای عالی ارایه نماید. ضمناً تا انجام کامل مراحل تصویب طرح ویژه باغستان مذکور، واگذاری و قطعه‌بندی اراضی آن مجاز نمی‌باشد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی‌شده برای ناحیه یزد در سال افق طرح (1405) معادل 1084000 نفر (8/82 درصد شهری و 2/17 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات
در اجرای ماده2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19236
تاریخ تصویب :
1389/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری استان یزد
موضوع :