جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر جدید پردیس شماره89/300/61450
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/11/1389 پیشنهاد شرکت عمران شهرهای جدید برای الحاق اراضی به میزان جمعاً 600 هکتار (536 و 64 هکتار) به محدوده شهر جدید پردیس را مورد بررسی قرار داده و با الحاق آن به شروط ذیل موافقت نمود.
1ـ طرح آماده‌سازی دو قطعه الحاق‌شده به شهر هر کدام به تفکیک و با در نظر گرفتن سرانه‌های مختلف موردنیاز (براساس مصوبه مورخ 10/4/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و کاربریهای عمومی و خدمات موردنیاز تهیه و پس از تأیید دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شود.
سرانه مسکونی در قطعات تفکیکی منحصراً به صورت ویلایی (تک واحدی) و 2 طبقه و 3 طبقه پیش‌بینی و قسمتی از اراضی به صورت باغستان طراحی شود.
3ـ با توجه به عدم تحقق جمعیت پیش‌بینی‌شده در طرح جامع شهر جدید پردیس و اینکه در مقاطع مختلف زمانی و به منظور اجرای مسکن مهر و توسعه شهر، اراضی به محدوده اضافه شده لذا مقرر گردید 400 هکتار از اراضی موجود داخل محدوده و دارای معارض، در فاز 4 از محدوده شهر خارج شود. نقشه اراضی مذکور پس از ده روز از اعلام مصوبه در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار می‌گیرد تا نسبت به ابلاغ آن اقدام نماید.
4ـ رعایت حریم آزادراه در دست احداث تهران ـ پردیس ـ بومهن ـ شمال براساس نظر وزارت راه و ترابری الزامی است.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19236
تاریخ تصویب :
1389/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :