جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر خنج شماره89/300/61446
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر خنج در جلسه مورخ 10/7/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.
ـ خروج اراضی کشاورزی واقع در شمال (در نقشه کاربری پیشنهادی) از محدوده شهر (مطابق با طرح هادی قبلی).
2ـ عناوین کاربری پیشنهادی مطابق قرارداد همسان 12 اصلاح شود.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19236
تاریخ تصویب :
1389/7/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :