جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مصیری شماره89/300/62818استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر مصیری در جلسه مورخ 10/7/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ جدول کاربری‌های پیشنهادی مطابق قرارداد همسان 12 تنظیم شود.
2ـ نقشه کاربری پیشنهادی با جدول سطوح و سرانه پیشنهادی منطبق شود.
3ـ رفع مغایرتهای ارائه‌شده در اطلاعات مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در خصوص مساحت حریم و نرخ رشد پیشنهادی و اصلاح آنها در نقشه‌ها و گزارش‌ها.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19238
تاریخ تصویب :
1389/7/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :