جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر یزد شماره89/300/62789

استاندار محترم استان یزد
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هجدهمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 25/11/1389 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر یزد (الحاق 160 هکتار از اراضی موسوم به اسکان در امتداد جاده فرودگاه به محدوده شهر) را مورد بررسی و با شروط زیر مورد تصویب قرار داد:
1ـ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد اخذ و ارایه شود.
2ـ طرح بهسازی و سامان‌دهی منطقه اسکان با رعایت حریم فرودگاه، تخصیص قطعات خالی به خدمات عمومی موردنیاز طرح و با شرط ساخت و ساز واحدهای مسکونی در دو طبقه و حداکثر ارتفاع 5/7 متر از کف خیابان تهیه و به تأیید اعضاء منتخب شورای عالی (نمایندگان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، راه و ترابری، وزارت کشور) و دبیر شورای‌عالی برسد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19238
تاریخ تصویب :
1389/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری استان یزد
موضوع :