جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

اساسنامه پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی شماره 19979/89/صمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه اساسنامه پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی که در هشتاد و ششمین جلسه هیأت امنای جهاد دانشگاهی در 12 ماده و 1 تبصره در مورخه20/7/1383 به تصویب رسیده است، جهت درج آگهی و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

رئیس جهاد دانشگاهی ـ محمدحسین یادگاری

اساسنامه پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
(مصوب جلسه 86 مورخ 20/7/1383)

کلیات
به منظور تحقق بخشی از وظایف جهاد دانشگاهی مندرج در اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه تخصص‌های حوزه فرهنـگی و هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی که در این اساسنامه به اختصار « پژوهشکده» خوانده می‌شود تأسیس و مطابق این اساسنامه اداره می‌شود.
ماده1ـ هدف
هدف از تأسیس این پژوهشکده دستیابی به توسعه علمی و پاسخ به نیازهای تحقیقاتی دستگاههای اجرایی و کوشش در جهت استقلال علمی و فرهنگی کشور در رشته‌های تخصصی فرهنگی و هنر و... از طریق انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی، بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی است.
ماده2ـ محل فعالیت
محل اصلی فعالیت پژوهشکده استان تهران است و در صورت تصویب مراجع ذیربط، می‌تواند شعبی در شهرستانها دایر نماید.
ماده3ـ وظایف
1ـ انجام طرحهای پژوهشی، کاربردی، توسعه‌ای، بنیادی در زمینه‌های فرهنگی و هنر و گرایشهای وابسته به آنها
2ـ تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زبان، ادبیات، فرهنگ و هنر از طریق انجام پژوهشهای موردی در این زمینه
3ـ پیگیری طرحهای پژوهشی تا پایان مرحله بهره‌برداری
4ـ بررسی و شناسایی و کمک به رفع نیازهای تحقیقاتی و آموزشی بخشهای تولیدی، خدماتی و دستگاههای اجرایی در زمینه‌های فرهنگی و هنری
5 ـ فراهم ‌آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه‌ها و طرحهای تحقیقاتی
6 ـ ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط جهاد دانشگاهی
7ـ ایجاد ارتباط با متخصصان و مبتکران مراکز علمی و پژوهشی کشور و فراهم نمودن امکانات لازم در جهت به ثمر رساندن اهداف پژوهشکده
8 ـ بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقاتی و پیشرفتهای علمی در کلیه مراحل پژوهش در جهت توسعه اهداف پژوهشکده
9ـ طراحی و برگزاری دوره‌های عالی پژوهشی آموزشهای علمی ـ کاربردی و دوره‌های عالی پژوهشی با همکاری دانشگاهها
10ـ انتشار کتب و نشریات علمی و تحقیقاتی و...
11ـ طراحی و اجرای همایش‌های علمی و پژوهشی
ماده4ـ زمینه فعالیت
پژوهشکده در زمینه انجام تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در حوزه تخصصی فرهنگی و هنر اسلامی فعالیت دارد.
ماده5 ـ منابع مالی
1ـ کمک از بودجه عمومی کشور
2ـ درآمدهای ناشی از انجام پروژه‌های خدمات علمی، خدمات مشاوره‌ای، فروش نشریات و برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارها مطابق ضوابط و مقررات جهاد دانشگاهی
3ـ کمک‌های بلاعوض سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی با موافقت هیأت امنای جهاد دانشگاهی
ماده6 ـ ارکان پژوهشکده
1ـ رئیس
2ـ شورای علمی
ماده7ـ رئیس پژوهشکده
رئیس پژوهشکده از میان اعضاء هیأت علمی جهاد دانشگاهی به پیشنهاد رئیس جهاد دانشگاهی و با تأیید هیأت امنای جهاد دانشگاهی و با حکم رئیس جهاد دانشگاهی منصوب خواهد شد.
ماده8 ـ وظایف و اختیارات رئیس پژوهشکده
1ـ اداره و هدایت پژوهشکده برای انجام هرچه بهتر امور مربوط در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات جهاد دانشگاهی
2ـ نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی و بهره‌مندی مناسب از آنها
3ـ صدور احکام براساس تشکیلات مصوب هیأت امنای جهاد دانشگاهی
4ـ ارائه گزارش عملکرد سالانه به رئیس جهاد دانشگاهی جهت ارائه به هیأت امنای جهاد دانشگاهی
5 ـ امضای اسناد مالی و اداری در چارچوب آئین‌نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی
6 ـ عقد قرارداد، پیگیری و به انجام رساندن پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز دستگاههای اجرائی و غیره
7ـ تنظیم بودجه سالانه و تفصیلی پژوهشکده و ارائه به رئیس جهاد دانشگاهی جهت تصویب در هیأت امنای جهاد دانشگاهی
8 ـ پیشنهاد استخدام اعضاء هیأت علمی پژوهشکده به شورای علمی پژوهشکده جهت تأیید صلاحیت‌های علمی آنها
9ـ تهیه طرحهای توسعه پژوهشکده جهت بررسی در شورای علمی و ارائه آن به رئیس جهاد دانشگاهی جهت تصویب در هیأت امناء جهاد دانشگاهی
10ـ تهیه برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پژوهشکده و ارائه به شورای علمی پژوهشکده جهت بررسی
11ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف مسئولان و مدیران پژوهشکده و گروههای پژوهشی و ایجاد هماهنگی بین آنها
ماده9ـ شورای علمی پژوهشکده
1ـ ترکیب شورا
1ـ1ـ رئیس پژوهشکده (رئیس شورای علمی)
2ـ1ـ معاون پژوهشی پژوهشکده (دبیر شورای علمی)
3ـ1ـ مدیران گروههای پژوهشی پژوهشکده
4ـ1ـ سه نفر از اعضاء هیأت علمی
تبصره ـ حداقل یک نفر از اعضای بند 4ـ1ـ باید از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پژوهشکده انتخاب شود.
2ـ وظایف شورا
1ـ2ـ بررسی برنامه‌های علمی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پژوهشکده براساس سیاستهای پژوهشی مصوب شورای علمی جهاد دانشگاهی و ارائه آن به هیأت امناء جهاد دانشگاهی
2ـ2ـ تصویب طرحهای پژوهشی و گزارشهای مقطعی و نهایی آنها
3ـ2ـ نظارت بر انتشار نشریه‌های علمی و پژوهشی پژوهشکده
4ـ2ـ بررسی و اظهارنظر در مورد طرحهای تجهیزاتی، انتشاراتی، علمی، پژوهشی و توسعه پژوهشکده و ارائه به هیأت امنای جهاد دانشگاهی
5 ـ2ـ تعیین خط مشی پژوهشکده برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی، در محدوده ضوابط و مقررات کشور
6ـ2ـ تأیید اولیه صلاحیت علمی اعضاء هیأت علمی جهت استخدام
7ـ2ـ تصویب برنامه دوره‌های آموزشی علمی و کاربردی و دوره‌های عالی پژوهشی
8 ـ2ـ تأیید کتابهای علمی جهت انتشار
9ـ2ـ تصویب گردهمائی‌ها و سمینارهای علمی
10ـ2ـ اظهارنظر در مورد اعطای فرصت‌های مطالعاتی و بورس‌های تحصیل داخل و خارج براساس مقررات جهاد دانشگاهی
11ـ2ـ تدوین آئین‌نامه داخلی شورا
ماده10ـ مقررات استخدام هیأت علمی
اعضای هیأت علمی پژوهشکده از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینش (علمی و عمومی) تابع مقررات و مصوبات هیأت امنای جهاد دانشگاهی خواهند بود.
ماده11ـ تغییر در اساسنامه
هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و موافقت رئیس جهاد دانشگاهی و پس از تصویب هیأت امنا جهاد دانشگاهی امکانپذیر خواهدبود.
ماده12ـ این اساسنامه شامل 12 ماده و 1 تبصره به تاریخ 20/7/1383 در هشتاد و ششمین جلسه هیأت امناء جهاد دانشگاهی به تصویب رسید.

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
19240
تاریخ تصویب :
1383/7/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :