جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

قانون اصلاح ردیف (1) جزء « ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور شماره87248/515
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ردیف (1) جزء «ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 18/12/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره300570 29/12/1389
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
قانون اصلاح ردیف (1) جزء « ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 87248/515 مورخ 25/12/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ردیف (1) جزء « ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

ماده واحده ـ یک تبصره به شرح ذیل به جزء « ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 اضافه می‌شود:
تبصره ـ بخشی از اعتبارات عمرانی استانها که از محل دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی برای اختصاص به مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته استانها منظور شده است، از حالت درآمد ـ هزینه خارج می‌شود.
تخصیص این بخش از اعتبارات عمرانی استانها مشابه سایر بخشهای اعتبارات عمرانی استانها است و درصورتی که یک میلیارد و صد میلیون (1.100.000.000) دلار پیش‌بینی شده موضوع دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی، از محل حساب ذخیره ارزی به حساب درآمدهای عمومی واریز شود، این بخش از اعتبارات عمرانی (از محل حساب ذخیره ارزی) صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19244
تاریخ تصویب :
1389/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :