جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاحات ساختاری و حذف واحدهای موازی و یکپارچه‌سازی امور پژوهشی و اعمال مدیریت واحد و استفاده بهینه از امکانات شماره581/206موجود در وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
شورای عالی اداری در یکصد و چهل و پنجمین جلسه مورخ 27/10/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور انجام اصلاحات ساختاری و حذف واحدهای موازی و یکپارچه‌سازی امور پژوهشی و اعمال مدیریت واحد و استفاده بهینه از امکانات موجود در وزارت آموزش و پرورش تصویب نمود:
1ـ سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش‌پژوهان جوان وابسته به وزارت آموزش و پرورش با کلیه منابع، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و تعهدات با یکدیگر ادغام و عنوان آن به « مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان» تغییر می‌یابد.
تبصره ـ اهداف، شرح وظایف و تشکیلات مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان طی مدت 3 ماه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌رسد.
2ـ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با کلیه امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و تعهدات در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادغام می‌شود.
تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است پس از ادغام، تعداد پست‌های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی را به 350 پست تقلیل داده و ساختمان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را تبدیل به واحد آموزشی نماید.
3ـ به منظور ایجاد زمینه مناسب برای برنامه‌ریزی آموزشی و پرورشی آموزش‌های از راه دور، تمامی وظایف، اختیارات، امکانات و تجهیزات مؤسسه آموزش از راه‌دور وزارت آموزش و پرورش، به وزارت مذکور منتقل می‌گردد تا حسب مورد در « سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی» ، « معاونت پرورشی» و « معاونت آموزشی» این وزارتخانه توزیع و جایابی گردد.
تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به نیروی انسانی این مؤسسه مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف نماید.
4ـ عنوان مراکز آموزش از راه دور در وزارت آموزش و پرورش به « مدرسه آموزش از راه دور» تغییر می‌یابد و وزارت آموزش و پرورش موظف است طی مدت 3 ماه، آیین‌نامه‌های مورد نیاز در این زمینه را اصلاح و یا تهیه و برای تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارایه نماید.
5 ـ وزیر آموزش و پرورش مسئول حُسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری، گزارش اجرای آن را به شورا ارایه می‌نماید.

رییس‎جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19254
تاریخ تصویب :
1389/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :