جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بندرترکمن شماره89/300/64784

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بندرترکمن در جلسه مورخ 27/6/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19256
تاریخ تصویب :
1389/6/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرساری و معماری استان گلستان
موضوع :