جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

قانون پذیرش اصلاحیه ضمیمه « ب» پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا شماره794/485

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 191347/45097 مورخ 25/8/1389 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون پذیرش اصلاحیه ضمیمه « ب» پروتکل‌کیوتو درمورد کنوانسیون چهارچوب سازمان ‌ملل‌متحد درمورد تغییر آب و هوا که باعنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 17/12/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره8837 24/1/1390
وزارت امور خارجه
قانون پذیرش اصلاحیه ضمیمه « ب» پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1389 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره794/485 مورخ 17/1/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون پذیرش اصلاحیه ضمیمه « ب» پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود باتوجه به ماده (19) و بند (4) ماده (20) پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد درمورد تغییر آب و هوا، اصلاحیه ضمیمه « ب» آن برای افزودن نام « بلاروس» به ضمیمه یادشده را بپذیرد و سند پذیرش آن را نزد امین اسناد تودیع نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19258
تاریخ تصویب :
1389/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :