جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرموردمطالبه خواهان حقوق استخدامی اوازدولت باشدباتوجه به ماده 4قانون دعاوی دولت وافراددادگاه عمومی برای رسیدگی به این امرصالح نخواهدبودوهمان دادگاه دارائی صالح است
حکم شماره 358-1/3/27شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
358
تاریخ تصویب :
1327/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :