علی خسروی وکیل دادگستری پذیرفته شده آزمون وکالت مرکز با رتبه۹ متخصص در دعاوی حقوقی،کیفری، خانواده ، ثبتی، ارث و تقسیم ترکه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهر ایوان شماره90/310/5333استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب موضوع الحاق اراضی به مساحت 17404 مترمربع به محدوده شهر ایوان در جلسه مورخ 27/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ مطابق ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدمات مصوبه 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، خدمات موردنیاز، در طرح تفکیکی در نظر گرفته شود.
2ـ آئین‌نامه طراحی راه‌های شهری، مصوبه جلسه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص فاصله مجاز میان تقاطع راه‌ها و پخی خیابانها مدنظر قرار گیرد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19286
تاریخ تصویب :
13893/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)