جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی شماره42444/30/90
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست نظر تفسیری شورای نگهبان به شمارة 42364/30/90 مورخ 29/2/1390، در خصوص اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی به همراه سوال عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان به شماره 42351/31/90 مورخ 28/2/1390 در خصوص تقاضای تفسیر اصل مذکور، به منظور درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده

شماره42364/30/90 29/2/1390
جناب آقای دکتر کدخدائی
حقوقدان محترم شورای نگهبان
بازگشت به نامه شماره 42351/31/90 مورخ 28/2/1390 جنابعالی در خصوص درخواست تفسیر اصل 135 قانون اساسی، موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
« با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل 135 و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.»

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره42351/31/90 28/2/1390
حضرت آیت‌ا... جنتی « دامت‌برکاته»
دبیر محترم شورای نگهبان
با توجه به ذیل اصل 135 قانون اساسی که مقرر داشته است:
« رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارت‌خانه‌هائی که وزیر ندارد حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.»
آیا رئیس‌جمهور می‌تواند رأساً تصدی سرپرستی وزارتخانه‌های بدون‌وزیر را عهده‌دار شود؟
خواهشمند است در اجرای اصل98 قانون‌اساسی نظر تفسیری آن شورا را اعلام فرمائید.
حقوقدان شورای نگهبان ـ عباسعلی کدخدائی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19296
تاریخ تصویب :
1390/2/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :