جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی شماره42441/30/90روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست نظر تفسیری شورای نگهبان به شمارة 42249/30/90 مورخ 21/2/1390 در خصوص اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی به همراه درخواست شماره 9687/10/د مورخ 19/2/1390 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص تقاضای تفسیر اصل مذکور، به منظور درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده

شماره42249/30/90 21/2/1390
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 9687/10/د مورخ 19/2/1390؛
در خصوص درخواست تفسیر اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی
در جلسه مورخ 21/2/1390 شورای‌نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورا به اتفاق آراء به شرح زیر اعلام می‌شود:
« با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل 133، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهدآمد.

وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام‌شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب‌شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره9687/10/د 19/2/1390
حضرت آیت‌ا... جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
به استناد اصل نود و هشتـم قانون اساسی جـمهوری اسـلامی ایران تفـسیر اصـل یکصد و سی و سـوم آن قانون به شـرح ذیل مورد تـقاضـای مجـلس شـورای اسلامی می‌باشد:
اولاً: با توجه به قسمت نخست اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی که بر معرفی وزراء به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس‌جمهور برای گرفتن رأی اعتماد تصریح دارد، آیا با تغییر اساسی در وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌ها، معرفی وزیر جدید به مجلس و اخذ رأی اعتماد برای وی از جمله تکالیف رئیس‌جمهور می‌باشد یا خیر؟
ثانیاً، با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را موکول به تعیین قانون نموده است، آیا عنوان و وظایف و اختیارات وزارتخانه جدیدی که با ادغام دو یا چند وزارتخانه یا انتزاع بخشی از وظایف یکی از آنها تشکیل می‌گردد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد یا از اختیارات رئیس‌جمهور و یا هیأت وزیران می‌باشد؟
خواهشمـند است نظـریه شورای محـترم نگهبان را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ فرمایید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19296
تاریخ تصویب :
1390/2/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :