جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

بخشنامه شماره 100/7789/9000 ـ 1/3/1390 شماره100/7789/9000
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/7789/9000 ـ 1/3/1390 ریاست محترم قوه قضائیه جهت چاپ در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

روسای محترم کل دادگستری استان‌ها

از آنجا که اعطای مرخصی به زندانیانی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت محکوم‌به مالی در زندان به سر می‌برند، موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی ایشان ‌شده و زمینه‌ای را ایجاد می‌کند تا بتوانند از طریق پرداخت محکوم‌به یا اثبات اعسار، موجبات خلاصی خود از زندان را فراهم نمایند، با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین متناسب حداکثر به مدت دو ماه می‌توانند از مرخصی برخوردار شوند:
زندانی صرفاً به علت عدم پرداخت دیه ناشی از ارتکاب جرائم غیرعمدی یا محکوم‌به مالی غیر از ضرر و زیان ناشی از جرم عمدی در زندان باشد.
2ـ حداقل به مدت یک ماه در زندان بوده باشد.
در صورت اقتضا و با توجه به اقدامـاتی که زندانـی در طول مدت مـرخصی انجام داده، مدت مزبور حداکثر تا شش ماه به تشخیص مقام قضایی مربوط قابل تمدید خواهدبود.
نحوه اخذ تامین مطابق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و اصلاحات آن می‌باشد. روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور بر حُسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهندنمود. مفاد این بخشنامه بر آیین‌نامه اجرایی اصلاحی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب21/2/1389 حاکم است

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانینوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
19296
تاریخ تصویب :
1390/3/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :