جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

قانون اصلاح و تسری آیین‌نامة معاملات شهرداری تهران مصوب1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون شماره 12515/234نفر جمعیت

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح و تسری آیین‌نامة معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت که با عنوان طرح تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (کلانشهرها) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/2/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 44315 7/3/1390
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 12515/234 مورخ 31/2/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح و تسری آیین‌نامة معاملات شهرداری تهران مصوب1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت

ماده1ـ عنوان « شهرداری پایتخت» در آیین‌نامه، به عبارت « شهرداری تهران» و تاریخ صدر آیین‌نامه به 25/1/1355 تغییر می‌یابد.
ماده2ـ صدر ماده (6) آیین‌نامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده6 ـ آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبت به اقتضاء اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار باید منتشر گردد.
ماده3ـ تبصره (3) ماده (6) آیین‌نامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
تبصره3ـ اگر به تشخیص شهرداری تهران موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار یا خدمت در خارج از کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امورخارجه به هر یک از سفارتخانه‌های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مربوطه از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.
ماده4ـ در مواد (14) و (18) و تبصره آن و ماده (38)، عبارت « انجمن شهر» به عبارت « شورای اسلامی شهر» تغییر می‌یابد و در بندهای اصلاحی (ب) و (ج) ماده (33) عبارت « شورای شهر» به عبارت « شورای اسلامی شهر» اصلاح می‌گردد.
ماده5 ـ جزء (12) ماده (23) آیین‌نامه به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزیران و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه1337.
ماده6 ـ ماده (35) آیین‌نامه به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده35ـ دریافت ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت به عنوان سپرده در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حُسن انجام معامله بلامانع و در هر صورت با موافقت شهردار تهران در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر است.
ماده7ـ ماده (38) آیین‌نامه به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده38ـ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل‌رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجراء است.
ماده8 ـ آیین‌نامة معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدی آن به معاملات شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت تسری می‌یابد.
تبصره ـ برای انجام معاملات، هر جا در متون و تبصره‌های آیین‌نامة معاملات از شهرداری تهران، شهردار تهران و یا معاونین و مسؤولین شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران نام برده شده است، عنوان مشابه در مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت جایگزین آن می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/2/1390به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19296
تاریخ تصویب :
1390/2/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :