جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

الحاق عبـارت « و جانبازان هفتـاد درصد (70%) و بالاتر» بعد از عبارت « و فرزندان شهدا»در بند (126) به قانون بودجه سال 1390 کل کشور شماره13145/506جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
پیرو ابلاغیة قانون بودجه سال1390 کل کشور به شمارة 11005/506 مورخ 24/2/1390 مورد ذیل که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، در اجراء اصل (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد:
در بند (126) عبـارت « و جانبازان هفتـاد درصد (70%) و بالاتر» بعد از عبارت « و فرزندان شهدا» اضافه می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره46913 11/3/1390
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
پیرو ابلاغیه قانون بودجه سال 1390 کل کشور به شماره 38794 مورخ 1/3/1390 به پیوست نامه شماره 13145/506 مورخ 2/3/1390 مجلس شورای اسلامی موضوع الحاق عبارت « و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر» بعد از عبارت « و فرزندان شهدا» در بند (126) قانون فوق‌الذکر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.


رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
 

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19298
تاریخ تصویب :
1390-3-2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :