جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص انتشار اوراق مشارکت شماره58176/ت46745هـ
وزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/3/1390 بنا به پیشنهاد شماره 164873/11 مورخ 3/3/1390 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
انتشار اوراق مشارکت موضوع جزء (ب) بند (48) قانون بودجه سال 1390 توسط وزارت راه و ترابری (شرکتهای دولتی تابعه و وابسته) با نرخ سود علی‌الحساب اوراق مذکور به میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب اوراق مذکور توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مجاز است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19303
تاریخ تصویب :
1390/3/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :