جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای هادی شهر شماره90/300/7760معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دومین جلسه سال جاری در تاریخ 2/2/1390 شرح خدمات تهیه طرح‌های هادی شهر را مورد بازنگری قرار داد و به شرح پیوست تصویب نمود.
لذا مراتب جهت صدور دستور انعکاس به مراجع ذیربط در آن معاونت برای اقدامات لازم اعلام می‌گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19303
تاریخ تصویب :
1390/2/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :