جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

مصوبه شورای‌عالی درخصوص ساماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی شماره6651/206وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ وزارت کار و امور اجتماعی
شورای ‌عالی اداری در یکصد و چهل ‌و هشتمین جلسه مورخ 22/1/1390 بنا به‌ پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به منظور ساماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تصویب نمود:
وزارت جهاد کشاورزی مجاز به اجرای آموزش‌های رسمی و مقطع‌دار که منجر به صدور مدرک تحصیلی با عناوین مصوب آموزش‌ عالی می‌گردد، نمی‌باشد.
وزارت جهاد کشاورزی در راستای توسعه آموزشهای مهارتی و تقویت نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی، نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های عملی ـ کاربردی مقطع‌دار و تک پودمان‌های تخصصی و مهارتی مورد نیاز، از طریق سازمان ملی مهارت و فناوری و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی اقدام می‌نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است « مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی» و « مراکز آموزش جهاد کشاورزی» در سطح استان‌ها را در یک واحد ادغام و زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی، تحت عنوان « معاون جهاد کشاورزی و رییس مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان» ساماندهی نماید.
وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ادغام و ساماندهی مؤسسات تحقیقاتی تک‌محصولی موجود (پیوست شماره یک شامل: خرما و گیاهان گرمسیری، مرکبات کشور، پسته، برنج، پنبه، کرم ابریشم و چای) در قالب مؤسسات مادر تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف تخصصی اقدام و پیشنهاد لازم را ظرف مدت یک ماه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام می‌نماید.
5 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت (3) ماه نسبت به تهیه پیشنهاد لازم در خصوص اصلاح ساختار ستاد وزارت مذکور براساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری؛ اصلاح ساختار و منطقی‌سازی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و نیز ادغام، انتقال و یا تجمیع مؤسسات و پژوهشکده‌های تحقیقاتی خود (پیوست شماره دو)، به شرح زیر اقدام و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارسال نماید:
الف ـ احصاء و تعیین مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری
ب ـ ساماندهی نیروی انسانی با هدف کاهش شصت ‌درصد پست‌های سازمانی و شصت ‌درصد نیروی انسانی (اعم از رسمی ـ پیمانی ـ قراردادی و...) موجود در ستاد و موسسات وزارتخانه
ج ـ تمرکززدایی و توجه به مناطق غیربرخوردار و دورافتاده و تقویت نیروی انسانی شاغل در این مناطق
6 ـ وزیر جهاد کشاورزی مسئول حُسن اجرای این مصوبه می‌باشد و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (دبیرخانه شورای‌عالی اداری) طی مدت دو ماه گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می‌نماید.

پیوست شماره (1)
فهرست مؤسسات تک‌محصولی وزارت جهاد کشاورزی

1ـ مؤسسه تحقیقات تک‌محصولی خرما و گیاهان گرمسیری
2ـ مؤسسه تحقیقات تک‌محصولی پسته
3ـ مؤسسه تحقیقات تک‌محصولی برنج
4ـ مؤسسه تحقیقات تک‌محصولی پنبه
5 ـ مؤسسه تحقیقات تک‌محصولی مرکبات کشور
6 ـ مؤسسه تحقیقات تک‌محصولی کرم ‌ابریشم
7ـ موسسه تحقیقات تک‌محصولی ‌چای

پیوست شماره (2)
فهرست مؤسسات تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی

1ـ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
2ـ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال
3ـ مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
4ـ مؤسسه تحقیقات خاک و آب
5 ـ مؤسسه تحقیقات دیم
6 ـ مؤسسه تحقیقات ثبت ارقام و گواهی بذر و نهال
7ـ مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی
8 ـ مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور
9ـ مؤسسه تحقیقات شوری کشور
10ـ مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
11ـ مؤسسه تحقیقات تاس ماهیان دریای خزر
12ـ مؤسسه تحقیقات شیلات ایران
13ـ مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
14ـ مؤسسه تحقیقات دامپروری کشور
15ـ پژوهشکده تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
16ـ مرکز تحقیقات چای
رییس جمهور و رییس شورای‌عالی اداری ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19307
تاریخ تصویب :
1390/1/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :