جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام انجمن مرکزی اولیاء و مربیان و سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وابسته به وزارت آموزش و شماره6662/206پرورش

وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
شورای عالی اداری در یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ 22/1/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور انجام اصلاحات ساختاری و حذف واحدهای موازی در وزارت آموزش و پرورش تصویب نمود:
1ـ « انجمن مرکزی اولیاء و مربیان» و « سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» وابسته به وزارت آموزش و پرورش با کلیه منابع، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و تعهدات با یکدیگر ادغام و عنوان آن به « سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده» تغییر می‌یابد.
2ـ اهداف، شرح وظایف و تشکیلات سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده طی مدت 3 ماه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌رسد.
وزیر آموزش و پرورش مسئول حُسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای ‌عالی اداری، گزارش اجرای آن را به شورا ارایه می‌نماید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19307
تاریخ تصویب :
1390/1/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :