جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

مصوبه « تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان» شماره2992/90/دش
(مصوب جلسه 688 مورخ 20/2/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مصوبه « تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان» که در جلسه 688 مورخ 20/2/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 21/1/1390 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
« آقایان مهندس محسن چینی‌فروشان، دکتر محمد میرکیانی، بهمن دری، امیرحسین فردی و جواد محقق، به استناد ماده 6 مصوبه اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب، به عنوان اعضای هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان انتخاب می‌شوند».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19307
تاریخ تصویب :
1390/2/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :