جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

اساسنامه پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی شماره3641/90/صمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
یک نسخه از اساسنامه پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی که در یکصد و سیزدهمین جلسه هیأت امنای جهاددانشگاهی مورخ 29/7/1388 که در 12 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده است، جهت درج آگهی و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

رئیس جهاد دانشگاهی ـ محمدحسین یادگاری

اساسنامه پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
مصوبه جلسه 113 مورخ 29/7/1388

کلیات:
به منظور تحقق‌بخشی از وظایف جهاد دانشگاهی مندرج در اساسنامه مصوب شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه مخابرات، مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی که در این اساسنامه به اختصار « پژوهشکده» خوانده می‌شود، تأسیس می‌گردد.
ماده1ـ اهداف
هدف از تأسیس این پژوهشکده دستیابی به دانش فنی و کاربردی در رشته‌های تخصصی مخابرات، دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی است.
ماده2ـ محل فعالیت
محل فعالیت پژوهشکده در استان بوده و در صورت تصویب مراجع ذیربط و موافقت رئیس جهاددانشگاهی می‌تواند با اطلاع واحدهای استانی در استانها داشته باشد.
ماده3ـ وظایف
1ـ انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در زمینه مخابرات، دیجیتال، مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات و گرایش‌های وابسته به آنها.
2ـ پیگیری طرح‌های پژوهشی تا پایان مرحله نیمه‌صنعتی و صنعتی.
3ـ بررسی و شناسایی و کمک به رفع نیازهای تحقیقاتی بخش‌های تولیدی، خدماتی و اجرایی در زمینه مخابرات، دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
4ـ طراحی، تولید، مشاوره و نظارت در زمینه سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کامپیوتر.
5 ـ تولید علم، ترویج، اشاعه، مدیریت و هدایت علمی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
6 ـ فراهم ‌آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی.
7ـ ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط.
8 ـ انجام فعالیت‌های ضروری در جهت به کارگیری نتایج تحقیقات به عمل آمده.
9 ـ ایجاد ارتباط مطلوب با متخصصان و مبتکران مراکز علمی و پژوهشی کشور و فراهم نمودن امکانات لازم در جهت به ثمر رساندن اهداف پژوهشکده.
10ـ بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در کلیه مراحل پژوهشی در جهت توسعه اهداف پژوهشکده.
11ـ تدوین و ارائه آموزش‌های علمی ـ کاربردی و دوره‌های عالی پژوهشی با همکاری دانشگاه‌ها.
12ـ انتشار کتب و نشریات علمی و تحقیقاتی و ...
ماده4ـ زمینه فعالیت
فعالیت پژوهشکده انجام تحقیقات، توسعه‌ای و کاربردی در زمینه‌های تخصصی است.
ماده5 ـ منابع مالی
1ـ کمک از بودجه عمومی کشور
2ـ درآمدهای ناشی از انجام پروژه‌های پژوهشی، خدمات علمی و تحقیقاتی، خدمات تخصصی، فروش نشریات و برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارها مطابق ضوابط و مقررات
3ـ کمک‌های بلاعوض سازمان‌های دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی به تشخیص هیأت امنای جهاد دانشگاهی
4ـ استفاده از تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری با رعایت مقررات جهاددانشگاهی
ماده6 ـ ارکان پژوهشکده
1ـ رئیس
2ـ شورای علمی
ماده7ـ رئیس پژوهشکده
رئیس پژوهشکده از بین اعضای هیأت علمی رسمی جهاددانشگاهی که دارای تخصص در زمینه فعالیت پژوهشکده باشد، به پیشنهاد رئیس جهاد دانشگاهی، تأیید هیأت امنای جهاد دانشگاهی و با حکم رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت 2 سال منصوب خواهد شد. تمدید حکم ایشان بلامانع است.
ماده8 ـ وظایف و اختیارات رئیس پژوهشکده
1ـ اداره و هدایت پژوهشکده برای انجام هر چه بهتر امور مربوط در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات
2ـ نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی
3ـ صدور احکام براساس تشکیلات مصوب هیأت امنای جهاد دانشگاهی
4ـ ارائه گزارش عملکرد سالانه به رئیس جهاد دانشگاهی جهت ارائه به هیأت امنای جهاد دانشگاهی
5 ـ امضای اسناد مالی و اداری در چارچوب آئین‌نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی
6 ـ عقد قرارداد، پیگیری و به انجام رساندن پروژه‌های پژوهشی مورد نیاز دستگاه‌های اجرائی و غیره
7ـ تنظیم بودجه سالانه و تفصیلی پژوهشکده و ارائه به رئیس جهاد دانشگاهی جهت تصویب در هیأت امنای جهاد دانشگاهی
8 ـ پیشنهاد استخدام اعضاء هیأت علمی پژوهشکده به شورای علمی پژوهشکده جهت تأیید اولیه صلاحیت علمی آنها
9 ـ تهیه طرح‌های توسعه پژوهشکده جهت بررسی در شورای علمی و ارائه به رئیس جهاد دانشگاهی جهت تصویب در هیأت امنای جهاددانشگاهی
10ـ تهیه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پژوهشکده با توجه به برنامه توسعه جهاد دانشگاهی و چشم‌انداز بیست ساله جهاد دانشگاهی و ارائه به شورای علمی پژوهشکده جهت تصویب
11ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف مسئولین و مدیران پژوهشکده و گروه‌های پژوهشی و ایجاد هماهنگی بین آنها
ماده9ـ شورای علمی پژوهشکده
1ـ ترکیب شورا
1ـ1ـ رئیس پژوهشکده (رئیس شورای علمی)
1ـ2ـ معاون پژوهشی پژوهشکده (دبیر شورای علمی)
1ـ3ـ مدیران گروه‌های پژوهشی پژوهشکده
1‌ـ4ـ سایر معاونان پژوهشکده
1ـ 5 ـ سه نفر از اعضای هیأت علمی به معرفی رئیس پژوهشکده و تأیید معاون پژوهش و فناوری
تبصره ـ حداقل یک نفر از اعضای بند 5 ـ1 باید از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پژوهشکده ترجیحاً از داخل جهاد دانشگاهی انتخاب شوند.
2ـ وظایف و اختیارات شورا
2ـ1ـ بررسی برنامه‌های علمی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پژوهشکده براساس سیاست‌های پژوهشی مصوب شورای علمی جهاد دانشگاهی، برنامه توسعه جهاددانشگاهی و چشم‌انداز بیست ساله و ارائه آن به هیأت امنای جهاد دانشگاهی
2ـ2ـ تصویب طرح‌های پژوهشی
2ـ3ـ نظارت بر انتشار نشریه‌های علمی و پژوهشی پژوهشکده
2ـ4ـ بررسی و اظهارنظر در مورد طرح‌های تجهیزاتی، انتشاراتی، علمی، پژوهشی و توسعه پژوهشکده و ارائه به هیأت ‌امنای جهاد دانشگاهی
2ـ 5 ـ تعیین خط‌مشی پژوهشکده برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی، در محدوده ضوابط و مقررات کشور
2ـ6 ـ تأیید صلاحیت اولیه علمی اعضاء هیأت علمی جهت استخدام
2ـ7ـ تصویب برنامه‌ دوره‌های آموزشی علمی و کاربردی و دوره‌های عالی پژوهشی
2ـ 8 ـ تأیید کتاب‌های علمی جهت انتشار
2ـ 9ـ تصویب گردهمائی‌ها و سمینارهای علمی
2ـ10ـ اظهارنظر در مورد اعطای فرصت‌های مطالعاتی و بورس‌های تحصیلی داخل و خارج
ماده10ـ مقررات استخدام هیأت علمی
اعضای هیأت علمی پژوهشکده از نظر مقررات استخدام و نحوه انتخاب و گزینش (علمی و عمومی) تابع مقررات مصوب جهاد دانشگاهی خواهند بود.
ماده11ـ تغییر در اساسنامه
هرگـونه تغـییر در مـفاد ایـن اسـاسنامه بـه پیشنـهاد رئیـس پژوهشـکده و موافقت رئیـس جهاد دانشـگاهی و پس از تصـویب هیأت امـنای جهاد دانشـگاهی امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده12ـ این اساسنامه در 12 ماده و 1 تبصره در یکصد و سیزدهمین جلسه مورخ 29/7/1388 هیأت امنا جهاد دانشگاهی به تصویب رسید.


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
19307
تاریخ تصویب :
1388/7/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :