جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
نظربه اینکه گرفتن ضامن واستیفاءطلب ازدارئی اوازعمل تصدی دولت محسوب است وادعای اینکه ملک موردنزاع متعلق به ضامن بوده وبرای استیفاء حق دولت توقیف شده است موردرامشمول قسمت اول فقره 4قانون آبان 1309 نمی نماید.
حکم شماره 872-20/4/17شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
872
تاریخ تصویب :
1317/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :