جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین معاونتهای وزارت امور خارجه شماره65523/ت46773هـ

وزارت امور خارجه ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/3/1390 به استناد تبصره (3) ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ تصویب نمود:
معاونتهای وزارت امورخارجه به تعداد شش معاونت تعیین می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19312
تاریخ تصویب :
1390/3/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت امور خارجه
موضوع :