جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای شماره17798/491حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه2)

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 213926/45292 مورخ 27/9/1389 در اجرای اصل یکصد و بیـست و سوم (123) قانون اسـاسی جمهوری اسـلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمـی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منـطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحـت نظارت یونسکو (گروه2) که با عنوان لایحه به مجلس شـورای اسلامی تقدیم گردیـده بود، با تصـویب در جلسه عـلنی روز سه‌شـنبه مورخ 3/3/1390 و تأیید شـورای محترم نگـهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره62926 5/4/1390
وزارت امورخارجه ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه2) که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17798/491 مورخ 23/3/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه2)

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه2) به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره1ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه تجدیدنظر در موافقتنامه در اجرای ماده (17) آن الزامی است.
تبصره2ـ ارجاع به داوری موضوع ماده(19) موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.


بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه2)

دولت جمهوری اسلامی ایران (که از این پس « دولت» نامیده می‌شود) و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)؛
با توجه به کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی ناملموس (که از این به بعد « کنوانسیون 2003 (1382)» خوانده می‌شود) که در سی و دومین نشست مجمع عمومی یونسکو به تصویب رسید و در آوریل سال 2006 میلادی (1385 هجری‌شمسی) لازم‌الاجراء شد؛
با در نظر گرفتن این که مجمع عمومی به دبیر کل اجازه داده است تا با دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه‌ای را مطابق پیش‌نویسی که در نشست سی و پنجم به مجمع عمومی ارائه شد منعقد نماید؛
با تمایل به تعریف شرایط حاکم بر کمکهایی که به مرکز یادشده در این موافقتنامه اعطاء خواهدشد؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1ـ تأسیس
دولت موافقت خواهد نمود که در خلال سالهای 1390ـ 1389 (2011ـ2010)، هرگونه اقدام لازم برای تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی، که از این پس « مرکز» نامیده می‌شود، را به گونه پیش‌بینی‌شده در این موافقتنامه در تهران (جمهوری اسلامی ایران) انجام دهد.
ماده2ـ هدف موافقتنامه
هدف این موافقتنامه، تعریف شرایط حاکم بر همکاری بین یونسکو و دولت و نیز حقوق و تعهدات ناشی از این موافقت برای طرفین است.
ماده3ـ شخصیت حقوقی
1ـ مرکز، مستقل از یونسکو است.
دولت باید اطمینان حاصل نماید که مرکز در عین پیوند با صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، شخصیت حقوقی مستقل دارد و در سرزمین جمهوری اسلامی ایران از استقلال عملی لازم برای انجام فعالیتهای خود و صلاحیتهای حقوقی در موارد زیر بهره‌مند خواهدبود:
الف) عقد قرارداد
ب) اقامه دادرسی‌های حقوقی
پ) کسب و فروش اموال منقول و غیرمنقول
ماده4ـ اساسنامه
اساسنامه مرکز باید دارای مقررات زیر باشد:
الف) شخصیت حقوقی که به مرکز، به موجب قوانین ملی، صلاحیت حقوقی مستقل را اعطاء می‌کند که برای انجام وظایف آن و دریافت کمک مالی، دریافت هزینه‌ها بابت ارائه خدمات و کسب هر ابزار لازم برای کارکرد آن، ضروری است.
ب) نمایندگی یونسکو در شورای راهبردی آن.
ماده5 ـ مشارکت
مرکز در خدمت کشورهای عضو، اعضاء پیوست یونسکو و سرزمینهای موضوع ماده (33) کنوانسیون 2003 (1382) است که با توجه به منافع مشترکشان در اهداف مرکز، تمایل دارند با مرکز همکاری نمایند.
2ـ کشـورهای عضو، اعضاء پیوسته یونسکو و سرزمـین‌های موضوع ماده (33) کنوانسیون 2003(1382) که تمایل دارند، به گونه پیش‌بینی‌شده به موجب این موافقتنامه، در فعالیتهای مرکز مشارکت داشته باشند، باید اطلاعیه‌ای را به همین مضمون به مرکز ارسال نمایند. مدیر مرکز، طرفهای این موافقتنامه و سایر طرفهای مشارکت‌کننده را از وصول اطلاعیه مزبور مطلع خواهدکرد.
ماده6 ـ اهداف و وظایف
1ـ اهداف مرکز عبارت است از:
الف) ترغیب کنوانسیون 2003 (1382) و اجرای آن در آسیای میانه و غربی (که از این پس « منطقه» خوانده می‌شود)؛
ب) تقویت ظرفیتها و همکاری در منطقه برای شناسایی، فهرست کردن، مستندسازی و مطالعه میراث فرهنگی ناملموس به منظور کمک به حفظ آن؛
پ) پیشبرد و هماهنگی مطالعات علمی و فنی با هدف توسعه، مدیریت و ارزیابی اقدامات حفاظتی برای میراث فرهنگی ناملموس موجود در منطقه؛
ت) تقویت ظرفیتها در کشورهای منطقه که عضو کنوانسیون 2003(1382) هستـند به منظور مشارکت فعال در اجرای آن در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه در ارتباط با عوامل میراث فرهنگی ناملموس مشترک در سـرزمینهای بین دو یا چند کشور مربوط؛
2ـ وظایف مرکز عبارت است از:
ث) ایجاد کردن و به‌روزنگه‌داشتن سامانه اطلاعات خودکار ثبت و ارتباط با مؤسسات دولتی و غیردولتی، تحقیقاتی، آموزشی و اطلاعاتی، سازمانهای اجتماعی و متخصصان دخیل در حفظ میراث فرهنگی ناملموس در کشورهای منطقه که تمایل خود را برای همکاری با مرکز ابراز داشته‌اند؛
ج) جمع‌آوری و اشاعة اطلاعات در مورد اقدامات حقوقی، اداری، مالی و غیره توسط کشورهایی که با مرکز در زمینة حفظ میراث فرهنگی ناملموس موجود در قلمروی خود مشارکت می‌کنند؛
چ) جمع‌آوری و اشاعة اطلاعات در مورد فعالیتهای حفاظتی در حال انجام در کشورهایی که با مرکز همکاری می‌کنند؛
ح) سازماندهی کارگاهها و فراهمایی‌هایی به منظور توسعة روشهای تحقیقاتی و پیشبرد مـطالعات در ارتباط با حفظ میراث فرهنگی ناملموس همانطور که در ماده (13) کنوانسیون 2003(1382) آمده است، از جمله مـطالعات مرتبط با توسـعه گردشگری با رعایت احترام به مراسم آیینی حاکم بر دسترسی به میراث مزبور و عدم لطمه به تداوم میراث ناملموس؛
خ) سازماندهی کارگاهها و هم‌اندیشی‌هایی به منظور شناسایی و ارتقاء حسن انجام اقدامات حفاظتی و کمک به آن دسته از کشورهای عضو کنوانسیون 2003(1382) که برای ظرفیت‌سازی خود برای آماده‌سازی پرونده‌ها جهت ارائه چنین اقداماتی به کارگروه بین دولتی حفظ میراث فرهنگی ناملموس ـ که به موجب کنوانسیون 2003(1382) تأسیس شده است (و از این پس « کارگروه بین دولتی» خوانده می‌شود)
ـ برای انتخاب و انتشار اطلاعات بعدی به همان صورت که در ماده (18) کنوانسیون 2003(1382) پیش‌بینی شده است، با مرکز همکاری می‌کنند؛
د) ضمن حفظ شبکه‌ای از نمایندگان اجتماعات فرهنگی، هماهنگی فعالیتهایی با هدف افزایش آگاهی و ظرفیت‌سازی در میان صاحبان و متخصصان میراث فرهنگی ناملموس به موجب دستورالعمل‌های اجرائی مربوط به اجرای کنوانسیون به گونه‌ای که به آنها اجازه دهد تا در چهارچوب مواد (2)، (11) و (15) کنوانسیون برای شناسایی، فهرست کردن و مدیریت میراث فرهنگی ناملموس خود مشارکت فعالانه داشته باشند؛
ذ) سازماندهی کارگاهها و هم‌اندیشی‌هایی با تمرکز بر ظرفیت‌سازی در کشورهای عضو کنوانسیون 2003(1382) عضو مرکز، به منظور تهیه پیـش‌نویس پرونـده‌های نامزدی برای ثبت در هر دو فهرست کنوانسیون 2003(1382) و تهـیه پیش‌نویس درخواستها و گزارشها برای ارائـه به کارگروه بیـن دولتی به ویژه در خـصوص عوامل میراث فرهنگـی ناملـموس مشتـرک بین سـرزمینهای دو یا چند کـشور که با مرکز همکاری می‌کنند.
ر) همکاری و تبادل اطلاعات با دیگر مراکز گروه (2) که در زمینة حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیا و خارج از آن فعال هستند؛
ز) اطلاع‌رسانی به کارگروه بین دولتی و دبیرخانه کنوانسیون 2003(1382) در مورد فعالیتهای مرتبط در منطقه و کمک به اجرای کنوانسیون 2003(1382) در صورت اقتضاء
ماده7ـ شورای راهبردی
1ـ شورای راهبردی، هدایت و نظارت بر مرکز را به عهده دارد و دورة تصدی آن هر چهار سال یک بار تجدید می‌شود و اعضاء آن عبارتند از:
الف) نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛
ب) نماینده دو کشور عضو که طبق مفاد بند (2) ماده (5) فوق، اطلاعیه‌ای را ارسال کرده‌اند؛
پ) نماینده کمیسیون ملی یونسکو ایران؛
ت) نماینده دبیرکل یونسکو؛
ث) سه نفر متخصص در زمینة میراث فرهنگی ناملموس.
شورای راهبردی موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف) تصویب راهبردها و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت مرکز؛
ب) تصویب برنامه کاری و بودجه سالانة مرکز، از جمله جدول کارمندان؛
پ) بررسی گزارشهای سالانه‌ای که توسط رئیس مرکز ارائه می‌شود؛
ت) وضع قواعد و مقررات و تعیین رویه‌های مالی، اداری و مدیریت کارکنان مرکز؛
ث) انتخاب اعضاء هیأت اجرائی مرکز و انتصاب مدیر مرکز؛
ج) با درنظرگرفتن موافقتنامه‌های موجود و آتی بین کشورها و مؤسسات، تصمیم‌گیری در ارتباط با مشارکت سازمانهای بین دولتی منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی در کار مرکز
شورای راهبردی دست کم سالی یک بار در فواصل زمانی منظمی نشستهای عادی خود را برگزار خواهد کرد و در صورت فراخوان رئیس آن بنا به ابتکار وی یا درخواست دبیرکل یونسکو یا دوسوم اعضاء آن، نشست فوق‌العاده را برگزار خواهدنمود.
4ـ شورای راهبردی، آئین کار خود را تعیین خواهدنمود. برای اولین نشست، رویه مربوط توسط دولت و یونسکو وضع خواهدشد.
ماده8 ـ هیأت اجرائی
1ـ به منظور تضمین انجام کار مؤثر مرکز در فواصل بین نشستها، کمیته اجرائی دائمی موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف) نظارت بر اجرای برنامه‌های و فعالیتهای مرکز
ب) ارائه توصـیه‌هایی در مورد راهبردها و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت مرکز به شورای راهبردی
2ـ هیأت اجرائی سالی دو بار تشکیل جلسه خواهد داد و آئین کار خود را تصویب خواهد کرد.
ماده9ـ دبیرخانه
1ـ دبیرخانه مرکز شامل مدیر و تعداد کارکنان لازم برای انجام صحیح کارهای مرکز خواهدبود.
2ـ تصمیمات مرتبط با ساختار و منابع انسانی دبیرخانه توسط شورای راهبردی اتخاذ خواهدشد.
3ـ شورای راهبردی، مدیر دبیرخانه را که باید دارای موقعیت علمی و سابقة حرفه‌ای شناخته‌شده‌ای در حوزه میراث فرهنگی ناملموس باشد، منصوب خواهدکرد.
ماده10ـ کمک یونسکو
یونسکو کمکهایی را در قالب کمکهای فنی برای فعالیتهای مرکز، طبق نیات و اهداف راهبردی یونسکو اعطاء خواهدنمود.
یونسکو تعهد می‌کند که:
الف) در حوزه‌های تخصصی مرکز کمکهای تخصصی را ارائه دهد؛
ب) مرکز را در برنامه‌های متعددی که اجراء می‌کند و مشارکت مرکز در آنها برای اهداف یونسکو و همچنین مرکز مفید به نظر می‌رسد، وارد نماید؛
پ) در صورت اقتضاء ، تبادل موقت کارکنان را انجام دهد که به موجب آن کارکنان موردنظر از حقوق‌بگیران سازمانهای اعزام‌کننده باقی خواهندماند.
ت) به مرکز اطلاعات مرتبط با برنامه‌های خود در مورد میراث فرهنگی ناملموس را ارائه دهد.
3ـ کمکهایی که در موارد فوق‌الذکر نام‌برده شدند فقط در مواردی که در چهارچوب مقررات برنامه‌ها و بودجة یونسکو قرار می‌گیرند ارائه خواهندشد.
ماده11ـ کمک دولت
در قانون بودجه سالانه ملی جمهوری اسلامی ایران، بودجه جداگانه‌ای برای مرکز در نظر گرفته خواهد شد. دولت به واسطه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشـگری تمام منابع اعم از نقدی یا غیرنقدی را که برای اداره و کارکرد صحیح مرکز از جمله منابعی را که برای کارکنان مرکز، اماکن آن، سازماندهی فعالیتهای مرکز و برگزاری نشستهای شورای راهبردی و هیأت اجرائی موردنیاز است، فراهم خواهدنمود. برای سالهای ابتدائی مبلغی معادل (500.000) دلار (آمریکا) به طور سالانه تخصیص داده خواهدشد.
ماده12ـ مسؤولیت
از آنجا که مرکز از نظر حقوقی از یونسکو مستقل است، لذا یونسکو از لحاظ حقوقی در قبال آن پاسخگو نیست و هیچ‌گونه مسؤولیتی اعم از مالی و غیره را برعهده نخواهدداشت مگر آن که در مفاد این موافقتنامه به طور صریح ذکر شده باشد.
ماده13ـ ارزیابی
یونسکو می‌تواند هر زمان فعالیتهای مرکز را برای بررسی موارد زیر مورد ارزیابی قرار دهد:
الف) آیا مرکز کمک مهمی به اهداف راهبردی یونسکو می‌کند؛
ب) آیا فعالیتهایی که به طور فعال توسط مرکز دنبال می‌شوند در تطابق با مواردی است که در این موافقتنامه مندرج است.
یونسکو تعهد می‌کند که در اسرع وقت گزارشی از ارزیابی را به دولت ارائه دهد.
3ـ در پی نتایج ارزیابی، هر یک از طرفهای متعاهد حق درخواست بازنگری مفاد موافقتنامه یا فسخ آن را به گونه‌ای که در مواد (17) و (18) درج شده است را دارد. طرفهای متعاهد توافق می‌کنند تمامی تلاش خود را برای رفع هرگونه مشکلی که در ارزیابی مشخص شده است، پیش از اعمال حق فسخ انجام دهند.
ماده14ـ استفاده از نام و آرم یونسکو
مرکز می‌تواند وابستگی خود را به یونسکو اعلام کند. بنابراین ممکن است بعد از عنوان خود از عبارت « تحت نظارت یونسکو» استفاده کند.
مرکز مجاز است مطابق با شرایطی که نهادهای راهبردی یونسکو وضع می‌کنند از آرم یونسکو یا نسخه‌ای از آن در سربرگ کاغذی یا اسناد خود استفاده کند به محض آن‌که قواعد مربوط به استفاده از آرم کنوانسیون 2003(1382) وضع گردد، مرکز می‌تواند خواستار اجازه استفاده از آن آرم در ترکیب با آرم یونسکو گردد.
ماده15ـ اجرائی‌شدن
این موافقتنامه با انجام تشریفات لازم به موجب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و مقررات داخلی یونسکو لازم‌الاجراء خواهدشد.
ماده16ـ مدت
این موافقتنامه برای یک دوره شش‌ساله از زمان لازم‌الاجراء شدن آن منعقد می‌شود و جز در صورتی که به طور صریح توسط هر یک از طرفها به گونة پیش‌بینی‌شده در ماده (18) فسخ شود، تمدیدشده تلقی خواهدشد.
ماده17ـ تجدیدنظر
این موافقتنامه می‌تواند با رضایت دولت و یونسکو مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
ماده18ـ فسخ
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد مجاز خواهد بود این موافقتنامه را فسخ نماید. در هر حال طرفها تعهد می‌کنند هر اختلافی را که بین آنها بروز می‌کند، طبق ماده (19) این موافقتنامه حل و فصل نمایند و تمامی تلاش خود را به کار خواهند بست تا از فسخ آن پرهیز شود.
2ـ فسخ، شصت روز پس از وصول اطلاعیه ارسال یک طرف متعاهد به طرف دیگر نافذ خواهدشد.
ماده19ـ حل و فصل اختلافات
1ـ هرگونه اختلاف بین یونسکو و دولت در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، چنانچه از طریق مذاکره یا هر روش مناسب دیگری که مورد توافق طرفها است، حل و فصل نشود، برای تصـمیم‌گیری نـهایی به دیوان داوری متشکـل از سه عضـو ـ یکی منصوب از طرف دولت، دیگری منصوب از طرف دبیرکل یونسکو و سومی که دیوان را ریاست خواهدکرد توسط دو عضو دیگر انتخاب می‌شود ـ ارجاع خواهدشد.
چنانچه دو داور نتوانند در مورد انتخاب نفر سوم به توافق برسند، انتصاب توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهدشد.
2ـ رأی دیوان قطعی خواهدبود.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه به زبان انگلیسی تنظیم گردیده است.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی
حمید بقایی سازمان ملل متحد (یونسکو)
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ایرینا بوکووا
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مدیرکل

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل نوزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19318
تاریخ تصویب :
1390/3/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :