×

بخشنامه شماره 100 14843 9000

بخشنامه شماره 100 14843 9000

بخشنامه-شماره-100-14843-9000

وکیل

بخشنامه شماره 100/14843/9000 شماره100/14843/9000

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 100/14843/9000 ـ 15/4/1390 ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار و رعایت مفاد آن به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها
به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بـالای یک‌میلیون نفـر جمعیت، مصـوب 4/2/1390، ناظـر به اصـلاح مـاده 38 آیین‌نامه معـامـلات شهرداری تهران مقـرر شده یک نفر از قضـات دادگستری به عنـوان عضـو هیـات حل اختلاف به منظـور حل و فصـل اختلافات ناشـی از معـامـلات مـ‌وضـوع آیین‌نامه فـوق انتخـاب گردد. بدینوسیلـه به رؤسـای کل دادگستـری استـان‌ها تفـویض اختیـار می‌شـود تـا نسبت بـه تعییـن و صـدور ابـلاغ بـرای یکـی از قضـات مجـرب استـان جهت عضـویت در هیـأت مـزبـور اقدام نماینـد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 19329

تاریخ تصویب : 1390/4/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : قوه قضائیه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.