جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان شماره83371/ت46433کوزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 22/3/1390 بنا به پیشنهاد شماره 191851/42/4/1 مورخ 10/12/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ نام شهر صالح مشطت، مرکز بخش فتح‌المبین از توابع شهرستان شوش در استان خوزستان به شهر فتح‌المبین تغییر می‌یابد.
2ـ نام روستای ظلم‌آباد از توابع دهستان عقیلی جنوبی بخش عقیلی شهرستان گتوند در استان خوزستان به روستای محمدی تغییر می‌یابد.
3ـ نام روستای سرتنگ شبکوری از توابع دهستان حومه شرقی بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان به تاشار تغییر می‌یابد.
4ـ نام روستای اشکفت جاموشی از توابع دهستان حومه شرقی بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان به گلستان تغییر می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 14/4/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19330
تاریخ تصویب :
1390/4/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :